173/2011. (VIII.24.) Korm. Rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 

Hatályba lép 2011.09.01-től, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 155/2003. Kormányrendelet.

 

A pirotechnikai termékek osztályba sorolása

3. § (3) A pirotechnikai terméket

a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba,

b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévõ behatárolt területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,

c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévõ nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba sorolandók.

 

 

26. Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok

103. § (2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek– a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idõben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét benemtöltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.

(3) Nemkell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idõben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket.

 

 

27. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok

107. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék december 28-a és 31-e között történõ megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következõ naptári év január 1-jén 6 óráig történõ felhasználásához.

 

 

34. § Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi elõírások figyelembe vételével tárolhat:

a) a pirotechnikai termék más tûzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,

b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,

c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektõl elzártan kell tartani,

d) tetõtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,

e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytõl, sugárzó hõtõl, tûztõl és akaratlan gyújtástól védve tárolható,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképzõdés, esetleg melegedés észlelhetõ, a többi pirotechnikai terméktõl térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,

g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhetõ szét,

h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védõsapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,

i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségû pirotechnikai termék tárolható.

 

 

104. § (1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termék

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,

b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,

c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidõ eltöltésére szolgáló területen – kivéve a december 28. 18 óra és a következõ naptári év január 1-jén 6 óra közötti idõtartamot – nem használható fel.

(2) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejû, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméket a vevõ köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.


FőoldalFőoldal

Kosár  

(üres)

Akciós termékek

Jelenleg nincsen akciós termékSzeretnéd megosztani az oldalt ismerőseiddel ?Anti Spam Program